Werken met tekstblokken (Text blocks)

Tekstblokken zijn Word documenten welke op diverse manieren in de te genereren documenten kunnen worden ingevoegd.

Sjablonen worden gebruikt voor het aanmaken van nieuwe documenten.

Sommige teksten uit sjablonen kunnen apart in tekstblokken worden opgeslagen. Hiermee voorkomt men dat veel van dezelfde wijzigingen in verschillende sjablonen moet worden gedaan. Aanpassen worden dan immers centraal in de tekstblokken gedaan.

Tekstblokken kunnen dezelfde functionaliteiten bevatten als sjablonen, zo is het ook mogelijk tekstblokken in tekstblokken in te voegen.

Er zijn verschillende manieren om tekstblokken in te voegen:

 1. Aanroep in sjablonen (en tekstblokken)

  1. Enkel tekstblok (Single text block)
   Het invoegen van één tekstblok.
   Het invoegen kan interactief (selecteren door eindgebruiker) of conditioneel (voorwaardelijk) of combinatie hiervan.
   Voorbeelden:
   - Wanneer bekend is dat het gaat om een arbeidscontract voor bepaalde tijd, voeg dan automatisch het bijbehorende tekstblok in.
   - Wanneer bekend is dat het gaat om een bepaald type offerte, vraag dan om de in te voegen tekstblokken, behorende bij dit type offerte

  2. Tekstblok groep (Text block group)
   Het invoegen van meerdere tekstblokken uit een tekstblok groep.
   Het invoegen kan interactief (selecteer tekstblok(ken) van een specifieke tekstblok groep) of conditioneel (voorwaardelijk)
   Voorbeelden:
   - Een tekstblok groep met tekstblokken met artikel omschrijvingen, kan regelmatig wijzigen, doordat artikelen vervallen of nieuwe erbij komen.
   Om te voorkomen dat het sjabloon moet worden aangepast, wordt de tekstblok groep gebruikt. Een tekstblok kan dan eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd.
   - Wanneer er meerdere type offertes zijn, krijgt ieder type zijn eigen set met tekstblokken. Omdat bij de offerte bekend is welk type offerte het is, is hiermee de voorwaarde bekend, zodat de tekstblokken geautomatiseerd kunnen worden ingevoegd.
   Wanneer een nieuw type offerte wordt geïntroduceerd, hoeft het sjabloon niet te worden aangepast. Het is voldoende om tekstblokken toe te voegen behorende bij dit type offerte.

  3. 1-n tekstblok (1:N text block)
   Het invoegen van een groep tekstblokken gekoppeld aan een lijst met meerdere items.
   Voor de lijsten zie https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DK/pages/268632223
   Het invoegen van 1-n tekstblokken kan zowel interactief als in de achtergrond.
   Bijvoorbeeld:
   - Voor artikelen zijn diverse tekstblokken aangemaakt. Via de offerteregels kunnen automatisch de artikel tekstblokken worden gekoppeld en ingevoegd.

 2. Invoegen in willekeurig Word document
  Hiermee kan men handmatig op een willekeurige positie in een willekeurig Word document een tekstblok invoegen.
  Voor deze functionaliteit die de DocuBuilder client als add-on in Word aanwezig te zijn.

Inhoud